Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu
Szukaj w tym dziale:

Gdzie szukać pomocy ?

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Międzybórz powołany został Zarządzeniem Nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 21 lipca 2011 roku

 

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyborzu