Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu
PROJEKT NOWE MOŻLIWOŚCI - PUP Oleśnica

Projekt „Nowe możliwości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe możliwości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

Celem projektu „Nowe możliwości” jest podwyższenie kompetencji bezrobotnych (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet) z terenu powiatu oleśnickiego w zakresie znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego. Ogółem projektem objętych zostanie 48 osób (w tym co najmniej 4 mężczyzn) w terminie do 31.05.2015 r. poprzez udział w szkoleniach.

 

Pomoc adresowana jest do grupy 48 osób, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podwyższeniem kompetencji w zakresie znajomości języków obcych, zarejestrowanych w PUP w Oleśnicy jako bezrobotne i należące wyłącznie do jednej i/lub dwóch z poniższych grup:

- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,

- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

W ramach projektu realizowane będą szkolenia z języka angielskiego i języka niemieckiego umożliwiające zdobycie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie podstawowym A (A1+A2) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu otrzymają podręczniki i ćwiczenia do nauki języka.

 

Wartość projektu: 60 233,76 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.08.2014 r. do 31.05.2015 r.

 

Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, pokój 120,

tel. 71 399 50 59

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1033
Wprowadzony przez: Anna Nawrot
Data opublikowania: 2014-08-05 08:09:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-08-05 08:17:19 Anna Nawrot
Publikacja artykułu