Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu
ZAPYTANIE OFERTOWE - Kurs zawodowy

Międzybórz, dnia 13.10.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO

W związku z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty i ceny na poniżej opisany przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu "Aktywność to pierwszy stopień do sukcesu":

I Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu

ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz

II Przedmiot zamówienia:

organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: kurs kosmetyczny dla 3 Uczestników projektu systemowego realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III Termin realizacji zamówienia:

X - XI 2014r. - do uzgodnienia

IV Miejsce zajęć:

do uzgodnienia

V Wymiar godzin:

według potrzeb

VI Kryterium wyboru:

  1. cena

  2. doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć

VII Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy przesłać pocztą, faxem (nr tel/fax: 627856144) lub pocztą elektroniczną (m_projekt.ops@wp.pl) w terminie do 17.10.2014r.

Anna Nawrot

Kierownik MGOPS w Międzyborzu

podpis osoby prowadzącej postępowanie

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 915
Wprowadzony przez: Anna Nawrot
Data opublikowania: 2014-10-21 12:54:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-10-21 12:57:35 Anna Nawrot
Publikacja artykułu